Υπηρεσίες

Κατασκευή Ιδιωτικών  Έργων

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων, με πολυετή εμπειρία στην ανέγερση κτηρίων από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.

Ανακαινίσεις – Επισκευές

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση και την επισκευή του χώρου σας, με έμπειρο προσωπικό και επίβλεψη από πολιτικό μηχανικό για την διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος.

Αντιπαροχές – Πωλήσεις

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, μεζωνετών, μονοκατοικιών, επαγγελματικών χώρων και γραφείων είτε με το σύστημα της αντιπαροχής είτε με την αγορά οικοπέδου. Στο δυναμικό της εταιρείας, ανήκουν άρτια καταρτισμένα συνεργεία με πολυετή εμπειρία.

Επίβλεψη

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη του έργου σας με αρμόδιο μηχανικό που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της μελέτης, της χρήσης των υλικών, τον συντονισμό των συνεργείων και την επίλυση στο εργοτάξιο όποιων θεμάτων προκύψουν.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται:
 1. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου
 2. Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού
 3. Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού
 4. Για την ένταξη ενιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ”Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Αμεση έκδοση στο : 6984953651

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού, (ή βεβαίωση νομιμότητας), είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα. Με αυτήν βεβαιώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού;
 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
 2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 3. Εγκεκριμένα σχέδια φακέλου οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία:
  • τοπογραφικό διάγραμμα
  • διάγραμμα κάλυψης
  • κάτοψη ακινήτου
  • τομή ακινήτου
 4. Ρυθμίσεις αυθαίρετων χώρων (εάν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις που έχουν ήδη ρυθμιστεί με Ν.4014/2011,Ν4178/2013 κλπ)

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την τακτοποίηση /  νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Νόμο (Ν.4495/17) που προβλέπει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και προνόμια για τους πολίτες (συμψηφισμός προστίμων, επιστροφή χρημάτων, αυξημένος αριθμός δόσεων και εκπτώσεις για ειδικές – ευπαθείς ομάδες πολιτών).

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Συμβολαίου ή Αποδοχή Κληρονομιάς
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου ή τοπογραφικό με συντεταγμένες
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
 • Κωδικούς Taxisnet

 

Τοπογραφικά

Το γραφείο μας εκπονεί τοπογραφικές αποτυπώσεις μικρών ή μεγάλων εκτάσεων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου εξαρτημένα στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων που απαιτούνται πλέον σε κάθε μεταβίβαση, οικοδομική άδεια, τακτοποίηση αυθαιρέτου, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, δασαρχείο, οριοθέτηση – περίφραξη ιδιοκτησίας.

Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

1Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ?

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4495/17, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες :

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,

στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,

ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,

θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,

ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,

ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,

ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,

ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,

κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,

κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,

κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,

κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του,

κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,

κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,

κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,

κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,

λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,

λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012,

λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

2Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ?

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα:

α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,

β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,

δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,

ε) φωτογραφίες του ακινήτου,

στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.

Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,

ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Η έκδοση οικοδομικών αδειών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πότε απαιτείται οικοδομική άδεια?

Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών όπως οι εξής:

 • Κατεδάφιση κατασκευών
 • Ανέγερση και επισκευή κτιρίων
 • Κατασκευή πισίνας
 • Εκσκαφές οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
 • Κατασκευή περιφράξεων

Εξοικονομώ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξη, την μελέτη και την κατασκευή μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.